PerezHilton EXCLUSIVE! Corey Feldman’s New Sexual Battery Defense Involves Marilyn Manson, Satan, & The Illuminati!Perez Hilton / PerezHilton - 4 days ago